Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van uw personeelsbeleid? Wij kunnen kortlopende trajecten op maat van elk bedrijf aanbieden. Bij een HR-probleem, zorgt Monitor dan voor de oplossing. U kunt onze consultants ook inschakelen om de langetermijndoelstellingen binnen uw HR-beleid te helpen realiseren.

De aanpak van Monitor

 • Een opdracht wordt altijd op maat uitgewerkt van een bedrijf.
 • Wij stellen een haalbare timing en een realistisch budget op. Zo weet u op goed waar u aan begint.
 • Onze pragmatische aanpak reikt u de middelen (methodieken en knowhow) aan die uw bedrijf nodig heeft. We gaan voor langetermijneffecten.
 • We kunnen zowel een volledige HR-cyclus opstarten, als specifieke projecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Strategisch HR-advies.
 • Audits van uw organisatie op het vlak van personeelsbeleid: aanduiden van sterkten en zwakten, opstellen van een actieplan.
 • Opstart van beoordelings- en evaluatieprogramma's.
 • Tevredenheidsonderzoeken.
 • Opleiden en inspireren van uw medewerkers rond bepaalde thema's, zoals motivatie en communicatie.
 • Tussenkomst bij conflicten.
 • Uitwerken van een organisatiestructuur.
 • Opstellen van competentieprofielen en functiebeschrijvingen.
 • Training van de selectievaardigheden.
 • Uitwerken van een onthaal- en introductiebeleid.
 • Opstarten peter- en meterschapprojecten.
 • Doorstroomtrajecten binnen KMO's.
 • Loopbaanbegeleiding.
 • In kaart brengen van verloop en absenteïsme.
 • Uittekenen van een opleidingsbeleid.
 • Uitwerken van een motiverend loonbeleid, auditeren van een bestaand loonbeleid.
 • Tijdelijk opvolgen van personeelszaken (bijvoorbeeld bij het wegvallen van de personeelsverantwoordelijke).

Meer weten?

Contacteer ons
Accel Aerfast Agc Belgoprocess Belven Boma CMI Dobit DXC Elipse Emerson Geodis Wilson Grant Thornton HGC Hanos Honeywell Protime Reditech Stabiplan We Want More