Personeelsmanagement

Kunt u een goede ondersteuning van uw personeelsbeleid gebruiken? Monitor begeleidt u op maat van uw bedrijf via kortlopende trajecten. Stelt er zich een HR-probleem, dan zorgen wij voor de oplossing. U kunt onze consultants eveneens inschakelen voor een gerichte implementatie van uw langetermijndoelstellingen binnen uw Human Resources-beleid.

De aanpak van monitor

 • Elke opdracht wordt op maat uitgewerkt voor uw bedrijf.
 • Wij kunnen zowel een volledige HR-cyclus opstarten, als u verder helpen met concrete adhoc-projecten.
 • Pragmatische aanpak: wij reiken u de middelen (methodieken, knowhow) aan op maat van uw bedrijf en implementeren ze met een gunstig effect, voor een lange periode.
 • Wij stellen een haalbare timing en een realistisch budget op zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent.

Voorbeelden:

 • Strategisch HR-advies. 
 • Audits van uw organisatie op het vlak van personeelsbeleid: aanduiden van sterkten en zwakten, opstellen van een actieplan.
 • Opstart van beoordelings- en evaluatieprogramma's.
 • Tevredenheidsonderzoeken.
 • Opleiding en inspiratie van uw medewerkers rond bepaalde thema's, zoals motivatie en communicatie.
 • Tussenkomst bij conflicten.
 • Uitwerken van een organisatiestructuur.
 • Opstellen van competentieprofielen en functiebeschrijvingen.
 • Training van de selectievaardigheden.
 • Uitwerken van een onthaal- en introductiebeleid.
 • Opstarten peter- en meterschapprojecten.
 • Doorstroomtrajecten binnen kmo's.
 • Loopbaanbegeleiding.
 • In kaart brengen van verloop en absenteïsme.
 • Uittekenen van een opleidingsbeleid.
 • Uitwerken van een motiverend loonbeleid, auditeren van het huidige.
 • Tijdelijk waarnemen van personeelszaken (bijvoorbeeld bij het wegvallen van de personeelsverantwoordelijke).

Referenties

 • DSG
 • EcoChem

Samengevat

 • Pragmatisch
 • Nadruk op implementatie
 • Enkel maatwerk