door Sieben Wouters

door Sieben Wouters

Sourcing & Recruitment Consultant

18/11/2020

Monitor HR Consulting zocht en vond door middel van een assessment de beste kandidaat voor uw organisatie. Wat volgt is een belangrijke on-boardingfase waarin sterktes en ontwikkelingspunten met beide partijen besproken zullen worden. Bij de meeste werkgevers stopt het hier. Maar niet bij u. Wij helpen u graag met het omzetten van ons assessment naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan in dialoog met de nieuwe medewerker.

Hire, train & coach: het Individueel Groei-Actieplan

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan focust enerzijds op de meest uitgesproken sterktes van de medewerker en de manier waarop hij deze kan inzetten ten voordele van de functie, de afdeling en/of de organisatie. Daarnaast worden de belangrijkste groeipunten in kaart gebracht en vertaald naar een individueel Groei-Actieplan.

Monitor HR Consulting biedt ondersteuning waar nodig bij het opmaken van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan, maar ook bij de vertaling naar het Groei-Actieplan.

Het Individueel Coaching traject

Wat volgt is een Individueel Coaching traject waarbij Monitor HR Consulting persoonlijke coaching voorziet op maat van het Groei-Actieplan van de nieuwe medewerker. Dit betekent dat we, samen met de medewerker, concrete stappen ondernemen voor het bepalen en bereiken van hun doelstellingen. We gaan steeds uit van de aanwezige talenten en mogelijkheden van de persoon zelf. Van daaruit richten we ons op het leer- en ontwikkelproces dat de coachee wenst op te starten.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • De één-op-één coaching sessies worden op voorhand in overleg vastgelegd.
  • Onze consultant helpt bij het bepalen van prioriteiten, geeft feedback en advies, stelt vragen en daagt uit.
  • De coachee geniet van een constante ondersteuning tijdens zijn groeiproces.

Theorie vs. Praktijk

Monitor HR Consulting zorgt voor een praktisch en pragmatisch opgebouwd coaching traject, waarbij een vlotte vertaling van de theorie naar de praktijk centraal staat.

De coachee brengt zelf realistische cases aan, die als basis van het coaching traject dienen.

Na elke coaching sessie wordt steeds het advies meegegeven aan de coachee om de verkregen inzichten en kennis te delen mijn zijn directe leidinggevende. Op die manier kan de medewerker optimaal ondersteund worden in zijn groeitraject.

Onze klanten aan het woord

Monitor HR Consulting helpt organisaties en nieuw aangeworven werknemers met een vlot on-boardingtraject voor beide partijen. Wij geven graag het woord aan één van onze tevreden klanten.

Mijn nieuwe werkgever bood me de kans om een individueel coachingstraject op te starten bij Monitor om te groeien als beginnend leidinggevende. Nu ben ik steeds wel te vinden voor een interessante vorming, maar het traject van Monitor is meer dan dat. Mijn persoonlijke coach werkte samen met mij een programma op maat uit, zodat ik echt aan de slag kon met concrete uitdagingen, problemen en vraagstukken die ik in mijn nieuwe job tegenkwam. Ik kreeg niet alleen handige tips om met lastige situaties om te gaan, maar ontdekte ook nieuwe perspectieven en leerde mijn talenten en valkuilen beter kennen. Daarbij had ik nooit het gevoel binnen een vast format te werken. De vormingssessies zijn informeel en steeds één-op-één. Na elke sessie ging ik telkens geïnspireerd en vol plannen opnieuw aan de slag. Een aanrader!

— Wim Schepers, Afdelingshoofd Vrije Tijd en Leven bij Gemeente Essen

MEER WETEN?

Contacteer ons