Monitor en Poolstok komende vier jaar opnieuw partners!

Monitor is een van de 18 selectiekantoren waarmee Poolstok (het vroegere Jobpunt Vlaanderen) vanaf 1 maart 2019 samenwerkt. Poolstok koos voor deze partners omwille van hun wetenschappelijk onderbouwde kwaliteit. Monitor is partner van Poolstok voor assessment en psychotechnische screening.

Organisaties die vennoot zijn van Poolstok ( o.a. Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en politie- en hulpverleningszones) kunnen dankzij ons strategische partnerschap met Poolstok eenvoudig gebruik maken van onze diensten. Ze moeten zelf geen aanbesteding meer doen en kunnen snel beroep doen op onze expertise.

De vorige raamovereenkomst (2015 -2019) tussen Monitor en het Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel wordt nu dus verlengd voor 4 jaar. Voor Monitor betekent deze hernieuwing van de samenwerking een erkenning van haar expertise.

Poolstok