IMG 5730 2

Een development center is een potentieelinschatting die de sterkten en ontwikkelingspunten van de medewerker in kaart brengt en kijkt naar de verdere professionele ontwikkeling van de betrokken medewerker. Aan de hand van verschillende technieken wordt er een plan opgesteld dat de medewerker én het bedrijf een duidelijk beeld geeft van toekomstige ontwikkelingen.

Combinatie

Deze dag zal bestaan uit een combinatie van verschillende vragenlijsten, (simulatie)oefeningen en een diepte-interview. Nadien volgt een periode van zelfreflectie door de medewerker en wordt in een latere fase in co-creatie met de consultant een concreet Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opgemaakt.

Meer weten?

Contacteer ons