Engineering

Een 360° evaluatie is een methode om de competenties van een medewerker in kaart te brengen in het kader van talent management binnen een organisatie. Het is eveneens een feedbackmethode waarbij de competenties van een (leidinggevende) medewerker worden geëvalueerd door een aantal teamleden die heel goed het dagelijks functioneren van de medewerker kennen.

Volledig

Zowel rechtstreekse collega’s (peers), leidinggevenden, klanten en/of medewerkers vanuit andere afdelingen binnen de organisatie, worden gevraagd een aantal vooropgestelde competenties van de medewerker te beoordelen. Zo wordt er een zo breed mogelijk beeld gevormd van de aanwezige competenties, de sterkten en eventuele ontwikkelingsdomeinen van de medewerker ten aanzien van de huidige en/of geambieerde functie. In navolging van de 360° analyse wordt er een transparante feedbacksessie voorzien met de beoordeelde medewerker om een concreet (SMART) Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) te bekomen.

Meer weten?

Contacteer ons