De publieke sector is in beweging en staat voor uitdagende tijden. Een lokale overheid met competente medewerkers is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Monitor kan een betrouwbare HR- partner zijn voor lokale besturen zijn. Onze gespecialiseerde consultants met uitgebreide ervaring in de publieke sector en met kennis van de specifieke wetgeving staan voor u klaar.

 • Werving en selectie
 • Psychotechnische proeven en assessments
 • Evaluatiecyclus en evaluatie decretale graden
 • Deeltrajecten en projecten
 • Referenties

Werving en selectie

Monitor is gespecialiseerd in het invullen van knelpuntvacatures zoals stedenbouwkundig ambtenaar, beleidscoördinator technische dienst of diensthoofd financiën. We kunnen heel gericht specifieke doelgroepen bereiken en voor een kwalitatieve instroom aan kandidaten zorgen. Daarvoor zetten we een mix in van diverse tools zoals onder andere mailings naar personen uit onze eigen database, advertenties in traditionele media of online.

U kan beroep doen op Monitor voor diverse aspecten van uw selectieprocedure.

 • Advies bij de keuze van wervingskanalen
 • Opstellen van personeelsadvertenties
 • Advies bij het samenstellen van selectiecommissies
 • Uitwerken of adviseren van schriftelijke en mondelinge selectieproeven
 • Opvolgen van administratieve verplichtingen tijdens de selectieprocedure ( o.a. communicatie met kandidaten en opstellen van PV tijdens mondelinge proeven)

Onze experten staan garant voor een gefundeerd en gedetailleerd advies en correcte afhandeling.

Psychotechnische proeven en assessments

Monitor kan u proeven en assessments helpen ontwikkelen, verbeteren en uitvoeren.

 • Proeven voor bevordering en niveaubepaling
 • Specifieke competentiemetingen
 • Psychotechnische proeven
 • Assessment centers

Evaluatiecyclus en evaluatiesysteem

 • Opstarten evaluatiesysteem

Evaluatie decretale graden

 • Vastleggen functieprofielen/competentieprofiel
 • Tussentijdse evaluatie tijdens de proeftijd ~ functioneringsgesprek
 • Informatiesessie voor de "beoordelaars"/inputgevers
 • Uitvoeren van de bevraging/ gegevensverwerking
 • Evaluatiegesprek met de functiehouder
 • Opmaken van het (voorbereidend) evaluatierapport
 • Briefing aan het College met begeleiding
 • Begeleiding commissie evaluatie decretale graden

Deeltrajecten en projecten

Monitor kan u ook bijstaan in specifieke projecten of rollen.

 • Selectieproeven uitwerken, afnemen en verbeteren
 • Zetelen in selectiecommissies als expert
 • Uitwerken en uitschrijven van competenties en competentieprofielen
 • Uitwerken van functiebeschrijvingen
 • Opleiding interviewtechnieken
 • Opleiding evaluatie van medewerkers

Meer weten?

Contacteer ons
Brecht Westerlo Kapellen Riemst Poolstok Lille Hove Borsbeek Zaventem