Jobinhoud

Als manager communicatie kom je terecht in een gemotiveerd, enthousiast team dat de zone en haar manschappen ondersteunt.

 • Je ondersteunt de werking van de organisatie door het geven van adviezen en uitwerken van processen op het vlak van communicatie die bijdragen tot de beleidsdoelstellingen van Brandweer Zone Rand.
 • Je coördineert, organiseert en optimaliseert de communicatie in lijn met de zonale visie en doelstellingen zonder de eigenheid van de regio’s en de posten uit het oog te verliezen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen, uitvoeren, bijsturen en coördineren van het (interne en externe) communicatieplan.
 • Je verzorgt contacten met externen (bv pers) en neemt deel aan netwerkmomenten.
 • Ook het geven van opleidingen, presentaties en trainingen over hoe te communiceren behoort tot jouw takenpakket.
 • Je stuurt de interne communicatiedienst aan en rapporteert aan de zonecommandant. Daarnaast werk je nauw samen met het directieteam en de HR afdeling.

Je profiel

Je bent iemand die:

 • zelfstandig taken uitvoert met een flinke dosis gezond verstand.
 • nauwkeurig, gestructureerd en kwalitatief werk aflevert, ook onder tijdsdruk.
 • klantgericht denkt en attent omgaat met anderen.
 • uitstekend communiceert, zowel schriftelijk als mondeling.
 • integriteit en betrouwbaarheid heel belangrijk vindt.
 • oog heeft voor het grotere geheel.

We verwachten van jou dat je:

 • minimum twee jaar relevante ervaring hebt.
 • sterke voeling hebt met verschillende (nieuwe) communicatietechnieken en -kanalen.
 • affiniteit met de brandweer of andere openbare sectoren hebt.
 • flexibel ingesteld bent en open staat voor sporadisch avond- of weekendwerk.
 • zeer goed overweg kan met courante IT-toepassingen (o.a. tekstverwerking, rekenbladen, presentaties) en databanken.
 • bereid bent om bijkomende opleidingen te volgen.

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, 15 september 2022, te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Minstens een masterdiploma behaald hebben. Voor kandidaten zonder masterdiploma wordt een capaciteitsproef voorzien in deze procedure;
 • Geldig in België verblijven.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: de kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Erg geïnteresseerd, maar nog bijkomende vragen over deze functie? Op 7 september 2022 om 19u organiseren we een infomoment over deze vacature op het zonaal kantoor te Brasschaat. Gelieve in te schrijven via nele@monitor.be.

Verloning en voordelen

Brandweer Zone Rand biedt je een boeiende voltijdse job met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je bruto geïndexeerde maandwedde (loonschaal A1-A3) bedraagt € 3.666,92 bij minstens twee jaar relevante ervaring. Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering en aanvullende pensioen via de 2de pensioenpijler van 3% van het pensioengevend loon.

We werven aan met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat en in de brandweerposten van de zone. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op alle plaatsen van tewerkstelling geraakt. Er is een poolwagen vanuit de zone voorzien.

Inschrijven

Kandidaturen worden gericht aan Monitor HR Consulting, via de button 'NU SOLLICITEREN', onderaan deze pagina.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 15 september 2022 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses
 • motivatiebrief
 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • kopie van rijbewijs (voor- en achterkant)
 • uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud op uiterste indieningsdatum)
 • kopie van je diploma

Selectieprogramma:

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen als manager communicatie, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een schriftelijke proef, een competentiegericht interview en een assessment. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 % op de vorige stap.

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV : voldoen aan de minimale vereisten: motivatie (25/100) - ervaring en competenties (75/100). - Timing: na 15/09/2022, uiterlijk 19/09/2022
 2. Capaciteitsproef: voor kandidaten zonder bachelor diploma wordt een capaciteitsproef voorzien. - Timing: 19/09/2022
 3. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit het uitvoeren van een opdracht die functie inhoudelijk relevant is. - Timing: 28/09/2022
 4. Mondelinge proef: De mondelinge proef is een competentiegericht interview. - Timing:7/10/2022 (namiddag en avond)
 5. Assessment: Adviserend - Timing: 22/10/2022
Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij met meer dan 850 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in onze zone te garanderen.

Om ons beleidsondersteunend team te versterken zoeken wij een Manager Communicatie!

Vragen over de vacature?

Jolien Torfs
HR Consultant
03 535 03 00
jolient@monitor.be

Ga jij deze uitdaging aan?

Nu solliciteren

Dit kan je ook interesseren

Gerelateerd nieuws

Volg ons op instagram