Jobinhoud

Je voelt je thuis in een magazijnomgeving. Je werkt als magazijnmedewerker logistiek voornamelijk vanuit het zonaal magazijn. Daar kom je terecht in een gemotiveerd, enthousiast team dat de zone en haar manschappen ondersteunt. Je zorgt er voor de dagelijkse werking in het magazijn: je zorgt dat de leveringen, bestellingen en stock vlot verlopen.Je ontvangt en verwerkt leveringen van externe leveranciers. Daarnaast verdeel je deze over de 20 brandweerposten in onze zone. Je ondersteunt ook bij diverse logistieke taken zoals bijvoorbeeld keurings- en onderhoudsschema’s van brandweermaterieel en -voertuigen.

Je profiel

Je bent iemand die:

 • Zelfstandig taken uitvoert met een flinke dosis gezond verstand;
 • Nauwkeurig, gestructureerd en kwalitatief werk aflevert, ook onder tijdsdruk;
 • Klantgericht is;
 • Duidelijk communiceert, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Integriteit en betrouwbaarheid heel belangrijk vindt;
 • Oplossingsgericht werkt.

We verwachten van jou dat je:

 • In ruim teamverband kan werken: zowel met je directe collega’s als met collega’s uit de verschillende posten en zonaal kantoor alsook met externe leveranciers;
 • Flexibel ingesteld bent en open staat voor sporadisch avond- of weekendwerk;
 • Bij voorkeur affiniteit met de brandweer of andere openbare sectoren hebt;
 • Goed overweg kan met courante IT-toepassingen (tekstverwerking, rekenbladen) en databanken (opzoeken gegevens, ingeven producten voor inventaris, …).

Toelatingsvoorwaarden

 • De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, 21 december 2022, te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Minstens een diploma van secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs behaald hebben;
 • Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: de kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs C of voldoen aan de voorwaarden om rijbewijs C te behalen via de zone (21 jaar en in bezit van rijbewijs B). Indien je start aan de opleiding voor je rijbewijs C na indiensttreding via de zone wordt dit in je overeenkomst opgenomen als opschortende voorwaarde. Dit betekent dat je overeenkomst eindigt wanneer je je rijbewijs C niet haalt binnen een opgegeven periode.

Lees het volledig profiel zeker na op de website van Brandweerzone Rand.

Op woensdag 14 december om 19u kan je deelnemen aan een infomoment over deze vacature. Dit zal doorgaan in de post Edegem, dan kunnen we je meteen het zonaal magazijn laten zien. Gelieve in te schrijven via jolient@monitor.be.

Verloning en voordelen

Brandweer Zone Rand biedt jou een voltijds contract (38/38). Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur volgens loonschaal C1-C3 (€ 2.362,70 bruto geïndexeerd bij 3 jaar relevante anciënniteit). Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon- en werkverkeer met het openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering.

Je werkt voornamelijk in het zonaal magazijn en verdeelt goederen via het zonaal transport over de brandweerposten van de zone. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op de plaats van tewerkstelling geraakt.

Inschrijven

Kandidaturen worden gericht aan Monitor HR Consulting, via de button 'NU SOLLICITEREN' onderaan deze pagina.

De uiterste datum voor het indienen van de sollicitaties wordt vastgelegd op 21 december 2022 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de sollicitatie werd ingediend.

Enkel sollicitaties die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • Inschrijvingsformulier
 • Curriculum vitae met vermelding van studies, werkervaring en interesses
 • Motivatiebrief
 • Kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum)
 • Kopie van je diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig
 • Kopie van je rijbewijs

Selectieprogramma

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen als magazijnmedewerker logistiek dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een praktische proef en een competentiegericht interview. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 % op de vorige stap.

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Selectie op basis van een gemotiveerde sollicitatie + CV: voldoen aan de minimale vereisten: motivatie (25/100) - ervaring en competenties (75/100). - Timing: na 21/12/2022
 2. Praktisch proef - Timing 12/1/2023 (avond)
 3. Mondelinge proef: De mondelinge proef is een competentiegericht interview - Timing 17/01/2023 en 18/01/2023 vanaf 16u
Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij met meer dan 850 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in onze zone te garanderen.

Om ons team te versterken zoeken wij een magazijnmedewerker logistiek via aanwerving (met aanleg van een aanwervingsreserve van twee jaar).


Vragen over de vacature?

Jolien Torfs
HR Consultant
+32 3 535 03 60
jolient@monitor.be

Ga jij deze uitdaging aan?

Nu solliciteren

Dit kan je ook interesseren

Gerelateerd nieuws