Jobinhoud

Wat verwachten we van jou?

Je bent het aanspreekpunt voor alle facilitaire aangelegenheden inzake patrimonium en staat onder meer in voor:

 • het beheer en controle van contracten met betrekking tot de brandweerkazernes (zowel in eigendom als in huur)
 • het beheer van de gebruiksovereenkomsten met de respectievelijke gemeentebesturen;
 • de opmaak en bewaking van het budget patrimonium en rapportage bij afwijkingen;
 • het opmaken, beheren en/of verbeteren van facilitaire processen;
 • het opvolgen en beoordelen van de nodige werken aan brandweerkazernes in samenspraak met de regioverantwoordelijken;
 • het opzetten van nauwe contacten met de gemeentebesturen.

Je bent het aanspreekpunt voor alle verzekeringsdossiers en staat onder meer in voor:

 • het verzorgen en optimaliseren van het beheer van de verzekeringen en verzekeringspolissen;
 • de opmaak en bewaking van het budget verzekeringen en je rapporteert bij afwijkingen;
 • het opvolgen van verzekeringsdossiers en je staat in nauw contact met de betrokkenen en de interne stakeholders.

Je werkt nauw samen met de personeelsdienst en de aankoopdienst.

Je profiel

Wat maakt van jou een ideale kandidaat?

 • Je behaalde een bachelor of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt over minstens twee jaar relevante en praktische ervaring inzake verzekeringsdossiers en/of het administratief beheer van patrimonium.
 • Je werkt procesmatig en je bent analytisch sterk.
 • Je bent vertrouwd met informaticatoepassingen.
 • Je werkt graag met cijfers en bent kostenbewust.
 • Je beschikt over een gezonde dosis assertiviteit en bent een echte initiatiefnemer.
 • Ben je vertrouwd met budgetten, forecasts en rapporteringen dan heb je alvast een streepje voor.
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten of bent bereid kennis op dit gebied te verwerven.
 • Affiniteit met verzekeringen en/of patrimoniale aangelegenheden (bijvoorbeeld indextoepassingen) is een plus.

Toelatingsvoorwaarden

Een bachelor diploma is geen vereiste. Er wordt een capaciteitsproef voorzien waarbij je kan bewijzen dat je op bachelorniveau werkt en denkt.

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum - 24 september 2022 - te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minimum over een bachelorsdiploma, een diploma hoger onderwijs van één cyclus (HOKT) of daarmee gelijkgesteld. Voor kandidaten zonder bachelordiploma wordt een capaciteitsproef voorzien in deze procedure;
 • Je bent Belg of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (te bewijzen via het uittreksel uit het strafregister dat maximaal drie maanden oud is op 24/09/2022).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.


Lees het volledige profiel zeker na op onze website.
Op 24 augustus 2022 om 19u kan je deelnemen aan een online infomoment over deze vacature. Gelieve in te schrijven via nele@monitor.be.

Verloning en voordelen

Brandweer Zone Rand biedt je een voltijds contract (38/38) met grote verantwoordelijkheden. Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Je bruto geïndexeerde maandwedde (loonschaal B1-B3) bedraagt €2.795,34 bruto bij minstens twee jaar relevante ervaring. Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering en aanvullende pensioen via de 2de pensioenpijler van 3% van het pensioengevend loon.

We werven aan met een aanwervingsreserve van twee jaar.

Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat en in de brandweerposten van de zone. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op alle plaatsen van tewerkstelling geraakt. Er is een poolwagen vanuit de zone voorzien indien beschikbaar. Bij voorkeur ben je in het bezit van een eigen wagen.

Inschrijven

Kandidaturen worden gericht aan Monitor HR Consulting, via de button 'NU SOLLICITEREN', onderaan deze pagina.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 24 september 2022 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses
 • motivatiebrief
 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • kopie van rijbewijs (voor- en achterkant)
 • uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud op uiterste indieningsdatum)
 • kopie van je diploma

Selectieprogramma

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen voor indiensttreding als deskundige patrimonium en verzekeringen dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een schriftelijke proef en een competentiegericht interview. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 %.

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV : voldoen aan de minimale vereisten: motivatie (25/100) - ervaring en competenties (75/100). - Timing: na 24/09/2022, uiterlijk 29/09/2022
 2. Capaciteitsproef: voor kandidaten zonder bachelor diploma wordt een capaciteitsproef voorzien. - Timing: 29/09/2022
 3. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit het uitvoeren van een opdracht die functie inhoudelijk relevant is. - Timing: 05/10/2022
 4. Competentiegericht interview: Het interview start met de presentatie van de gevalstudie. Nadien volgt een bevraging van de benodigde competenties. -Timing: 13/10/2022
Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand bestaat uit 21 gemeenten: van Kontich tot Essen en van Stabroek tot Malle. Twintig brandweerposten bundelen hun krachten om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Met meer dan 850 medewerkers gaan we door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in onze zone te garanderen.

Om ons team te versterken zoeken wij een deskundige patrimonium en verzekeringen.

Vragen over de vacature?

Jolien Torfs
HR Consultant
03 535 03 00
jolient@monitor.be

Ga jij deze uitdaging aan?

Nu solliciteren

Dit kan je ook interesseren

Gerelateerd nieuws

Volg ons op instagram