Jobinhoud

In deze vertrouwensfunctie verleen je operationele en administratieve ondersteuning aan de directieleden en de zonesecretaris. Je rapporteert aan de zonecommandant en werkt nauw samen met het directieteam. Je takenpakket is tweeërlei:

 • Coördinatie van de dagelijkse werking van directiesecretariaat in lijn met de zonale visie en doelstellingen. Je ondersteunt de zonecommandant en het directieteam om de administratieve taken gestructureerd te borgen. Zo ondersteun je onder meer op vlak van administratieve opdrachten, bereid je vergaderingen voor en organiseer je deze. Je notuleert tijdens diverse vergaderingen en je volgt projecten administratief en planmatig op.
 • De praktische opvolging van het zonesecretariaat. In samenwerking met de zonecommandant en de zonesecretaris bereid je de agenda van het zonecollege en de zoneraad voor en zorg je voor de praktische organisatie van de vergadering.

Je werkt processen en procedures uit voor het directie- en zonesecretariaat om zo de dagelijkse werking en het dagelijkse beheer van de dienst te stroomlijnen. Indien nodig verricht je ondersteunende taken (bijvoorbeeld notuleren) voor andere diensten of teams binnen de brandweerzone.

Je profiel

Je bent iemand die:

 • zelfstandig taken uitvoert met een flinke dosis gezond verstand;
 • nauwkeurig, gestructureerd en kwalitatief werk aflevert, ook onder tijdsdruk;
 • de Nederlandse taal vlot beheerst om op die manier met collega’s en burgers professioneel te kunnen communiceren.

We verwachten van jou dat je:

 • minimum twee jaar relevante ervaring hebt;
 • houdt van administratieve processen en deze goed beheerst;
 • de loyale steunpilaar van de directieleden bent;
 • affiniteit met de brandweer of andere openbare sectoren hebt;
 • flexibel ingesteld bent en open staat voor sporadisch avond- of weekendwerk;
 • een goede kennis van procedures, regelgeving en richtlijnen hebt;
 • zeer goed overweg kan met courante IT-toepassingen (tekstverwerking, rekenbladen, Google) en databanken;
 • bereid bent om bijkomende opleidingen te volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Een bachelor diploma is geen vereiste. Er wordt een capaciteitsproef voorzien waarbij je kan bewijzen dat je op bachelorniveau werkt en denkt.

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, 10 september 2022, te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minimum over een bachelorsdiploma, een diploma hoger onderwijs van 1 cyclus (HOKT) of daarmee gelijkgesteld. Voor kandidaten zonder bachelordiploma wordt een capaciteitsproef voorzien in deze procedure;
 • Geldig in België verblijven;
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking:
  de kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Erg geïnteresseerd, maar nog bijkomende vragen over deze functie? Op donderdag 18 augustus om 19u organiseren we een infomoment over deze vacature op het zonaal kantoor te Brasschaat. Gelieve in te schrijven via nele@monitor.be .

Verloning en voordelen

Brandweer Zone Rand biedt je een voltijds contract (38/38). Je krijgt een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur volgens loonschaal B1-B3 (€2.795,34 bruto bij twee jaar relevante anciënniteit). Daarnaast krijg je maaltijdcheques van € 7,00 per gewerkte dag, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering en aanvullende pensioen via de 2de pensioenpijler van 3% van het pensioengevend loon.

We werven aan met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

Je werkt in het zonaal kantoor te Brasschaat en in de brandweerposten van de zone. Daarnaast is er een mogelijkheid tot occasioneel thuiswerk. Er wordt vanuit de zone verwacht dat je tijdig en zelfstandig op alle plaatsen van tewerkstelling geraakt. Er is een poolwagen vanuit de zone voorzien indien beschikbaar. Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs B en van een eigen wagen.

Inschrijven:

Kandidaturen worden gericht aan Monitor HR Consulting, via de button 'NU SOLLICITEREN' onderaan deze pagina.
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 10 september 2022. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses
 • motivatiebrief
 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • kopie van rijbewijs (voor- en achterkant)
 • uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud op uiterste indieningsdatum)
 • kopie van je diploma

Selectieprogramma:

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen als deskundige administratie, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen dat bestaat uit een selectie op basis van CV, een schriftelijke proef en een competentiegericht interview. Het examen is bedoeld om de motivatie en de overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie te testen. Kandidaten worden toegelaten tot een volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 60 % op de vorige stap.

Het vergelijkend examen bestaat uit:

 1. Selectie op basis van gemotiveerde sollicitatie + CV : voldoen aan de minimale vereisten: motivatie (25/100) - ervaring en competenties (75/100). - Timing: na 10/09/2022, uiterlijk 13/09/2022
 2. Capaciteitsproef: voor kandidaten zonder bachelor diploma wordt een capaciteitsproef voorzien. - Timing: 13/09/2022
 3. Schriftelijke proef: De schriftelijke proef bestaat uit het uitvoeren van een opdracht die functie inhoudelijk relevant is. - Timing: 15/09/2022
 4. Mondelinge proef: De mondelinge proef is een competentiegericht interview. - Timing: 23/09/2022
Brandweer Zone Rand

Brandweer Zone Rand

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij met meer dan 900 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving in onze zone te garanderen.

Om ons team te versterken zoeken wij een deskundige administratie!

Vragen over de vacature?

Jolien Torfs
HR Consultant
03 535 03 00
jolient@monitor.be

Ga jij deze uitdaging aan?

Nu solliciteren

Dit kan je ook interesseren

Gerelateerd nieuws

Volg ons op instagram