IMG 1009

Monitor biedt, in co-creatie met de opdrachtgever én coachee, individuele coachingstrajecten op maat aan. De focus van dit ondersteuningstraject kan liggen op het versterken of ontwikkelen van (leidinggevende) competenties, het terugvinden van jobmotivatie, het omgaan met verandering en alle andere vragen waarbij coaching een helpende hand kan bieden.

Persoonlijke coaching zien we als het daadwerkelijk helpen van medewerkers bij het bepalen en bereiken van hun doelstellingen. Het vertrekpunt zijn de aanwezige talenten en mogelijkheden bij het individu. Van daaruit richten we ons op het leer- en ontwikkelproces dat de coachee wenst op te starten.

In een aantal vooraf te bepalen sessies wordt in een één-op-één situatie met de coachee aan een aantal punten gewerkt. De coach helpt prioriteiten bepalen, geeft feedback, stelt vragen, daagt uit, geeft advies, … en biedt zo de nodige ondersteuning aan de coachee in diens groeiproces.

Optimale coaching

De individuele coaching kan zonder voorbereiding gegeven worden. Maar voor het meest succesvolle resultaat volgt deze coaching op een traject uit het development center. Op deze manier kunnen onze consultants de coachee op de best mogelijke manier finetunen waar nodig.

Mijn nieuwe werkgever bood me de kans om een individueel coachingstraject op te starten bij Monitor om te groeien als beginnend leidinggevende. Nu ben ik steeds wel te vinden voor een interessante vorming, maar het traject van Monitor is meer dan dat. Mijn persoonlijke coach werkte samen met mij een programma op maat uit, zodat ik echt aan de slag kon met concrete uitdagingen, problemen en vraagstukken die ik in mijn nieuwe job tegenkwam. Ik kreeg niet alleen handige tips om met lastige situaties om te gaan, maar ontdekte ook nieuwe perspectieven en leerde mijn talenten en valkuilen beter kennen. Daarbij had ik nooit het gevoel binnen een vast format te werken. De vormingssessies zijn informeel en steeds één-op-één. Na elke sessie ging ik telkens geïnspireerd en vol plannen opnieuw aan de slag. Een aanrader!

— Wim Schepers, Afdelingshoofd Vrije Tijd en Leven bij Gemeente Essen

Meer weten?

Contacteer ons