Het stond onlangs nog in een artikel in De Standaard. Veel psychotests zijn niet beter dan een horoscoop”. (DS, 20/04/19)
Iets waar we bij Monitor helemaal mee akkoord gaan. Daarom staan we erop om bij rekruteringsadvies altijd verschillende testen (zoals intelligentietesten en gedragsoefeningen) en observaties naast elkaar te leggen om tot een onderbouwde analyse te komen. Enkel de combinatie van deze testen heeft een voorspellende waarde of een kandidaat over de juiste competenties beschikt voor een bepaalde functie.

De kracht van combineren

Voor elk selectietraject leggen onze consultants eerst vast wat de benodigde competenties zijn die in verschillende testen en oefeningen onderzocht zullen worden. Bij Monitor gebruiken we dus altijd meerdere meetpunten en analyseren het geheel. We kijken daarbij ook kritisch naar de afzonderlijke testresultaten, zodat één zwakker testresultaat niet per se zal doorwegen op het eindresultaat. We gaan vooral na wat dit mindere resultaat concreet betekent en hoe zwaar dit doorweegt voor de job. Het is ook aan de consultants om verbanden te zoeken tussen de verschillende testen en die naast de eigen observaties te leggen. Op die manier hebben de testen een voorspellende waarde en geven ze aan waar de kandidaat sterker of zwakker in zal zijn.

Een genuanceerd resultaat

In het artikel wordt de “Big Five” aangehaald als een van de weinige persoonlijkheidstesten waar wetenschappelijke evidentie voor is. Bij Monitor gebruiken we persoonlijkheidstesten die hierop gebaseerd zijn, omdat we weten dat de resultaten hiervan betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt het resultaat van een persoonlijkheidstest niet zomaar overgenomen. Onze psychologen-consultants bekijken de resultaten en vooral de significante scores worden met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd. Daarna worden die nog afgetoetst bij de kandidaat die extra toelichting kan geven. We gaan dus zeker niet kort door de bocht bij de interpretatie van de persoonlijkheidstesten.

Blog businesswoman create 267569

Gedrag voorspelt gedrag

Monitor maakt ook graag gebruik van gedragssimulaties zoals rollenspelen en postbakoefeningen. Net zoals bij de persoonlijkheidstesten volgt na deze simulaties ook een uitgebreide nabespreking waar we dieper ingaan op waarom en hoe een kandidaat de opdrachten aangepakt heeft. Dit soort oefeningen heeft dus een grote voorspellende waarde.

Een test is maar zo goed als zijn analyse

We hechten veel belang aan objectiviteit en kwaliteit in onze analyses. Het resultaat van een assessment bij Monitor is altijd een eigen analyse met de resultaten van verschillende testen verwerkt in een uitgebreid rapport. Zo krijgen zowel de opdrachtgever als de deelnemer een beeld van de sterke punten en ontwikkeldomeinen, specifiek toegespitst op een bepaalde functie.

En het kleurenmodel van Insights, dat volgens het artikel vooral mensen in (gekleurde) hokjes stopt? Dat is voor Monitor niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd om in een selectiecontext te gebruiken. Medewerkers kunnen door de test bijvoorbeeld wel meer inzicht krijgen in elkaars functioneren. Op die manier kunnen de testresultaten wel een interessante insteek zijn om een team aan de praat te krijgen. Maar meer niet.