Assessment en beoordeling

Staat u wel eens stil bij de kost van een foute aanwervingsbeslissing? De inzet is te hoog om enkel op uw 'gevoel' af te gaan! Via een assessment kunt u de kans op een foute beslissing aanzienlijk verkleinen. Een assessment geeft immers een betrouwbaar beeld van de mogelijkheden van elke kandidaat.

De aanpak van Monitor

Heeft u zelf reeds een eerste selectie gemaakt? Dan kunnen wij een grondige beoordeling maken van uw eindkandidaten en u een duidelijk advies geven. Of heeft u binnen uw organisatie één of meerdere kandidaten voor een interne vacature? Dan kunt u hen door ons laten screenen, zodat u uiteindelijk de beste kandidaat overhoudt. Het resultaat van een assessment zal steeds een betere benoemingsbeslissing zijn!

Waarom assessment?

Elke aanwerving is een investering. En een langetermijninvestering doet u best op een professionele en weloverwogen manier. Een beoordeling, assessment of screening geeft een waarheidsgetrouw en objectief beeld van een kandidaat en verkleint de kans op een foute beslissing. Een assessment is betrouwbaar, objectief, geeft een waarheidsgetrouw beeld van sterkten en zwakten en maakt het mogelijk om kandidaten objectief met elkaar te vergelijken.
De erkende psychologen van Monitor staan borg voor een professionele, objectieve en integere benadering van elk assessment.

Assessment op diverse vlakken

Monitor beschikt over een uitgebreid gamma tests en assessmenttechnieken.
Naast tests die algemene vaardigheden en mogelijkheden in kaart brengen, hebben we ook tools om iemands persoonlijkheid, intellectuele mogelijkheden (numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden, objectief redeneren, abstract redeneren), motivatie en stressbestendigheid in kaart te brengen.
Daarnaast beschikken we over heel wat tests om professionele vaardigheden in kaart te brengen. We denken daarbij aan vaardigheden zoals leiding geven, managen, organiseren, verkopen, account management, plannen, prospecteren, presenteren en administratieve vaardigheden.
Ten slotte werken we samen met externe specialisten om specifieke kennis te testen van elektronica, ICT, webdesign, automatisering, mechanica, MS Office en algemeen technisch inzicht. Ook de courante talentests vindt u in onze testbibliotheek terug.

Monitor biedt u specifiek ontwikkelde assessmentpakketten voor leidinggevende en salesfuncties. Tevens bieden wij een specifieke aanpak ten aanzien van lokale besturen.

Assessmenttechnieken

Online Assessment

Wanneer timing of afstand roet in het eten gooien en een assessment niet in onze kantoren kan doorgaan, is een online assessment de ideale oplossing. Elk online assessment gaat door binnen een strikt gecontroleerde omgeving. De assessor beschikt meteen over de resultaten en een op maat gesneden rapportering.
Online assessments kunnen bovendien perfect ingepast worden in bestaande selectieprocedures binnen uw organisatie. De procedure wordt hierdoor niet vertraagd. De resultaten van de online assessments worden door één van onze consultants tijdens de eindronde met u besproken. Zo realiseert u een maximale return met een minimale inspanning. Afname en rapportering is mogelijk in de meeste courante talen!

Competentiemetingen

Monitor kan diverse competenties op een betrouwbare manier in kaart brengen. Dit doen we via verschillende testtechnieken:

 • on/offline testbatterijen
 • diverse interviewtechnieken
 • gedragsoefeningen
 • referentiechecks
 • persoonlijkheidsmetingen

Deze technieken worden gecombineerd om een duidelijk en waardevol antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Monitor beschikt bovendien over uitgebreide normgroepen om de kandidaten te kunnen afwegen.

Assessment Center

'Gedrag voorspelt gedrag' is het uitgangspunt van elk assessment center. Dankzij de standaardisatie van instructies, afnames en interpretaties kunnen we betrouwbare resultaten garanderen. Ook hier beschikken we over een uitgebreid gamma aan assessmentoefeningen waarmee we een brede waaier aan competenties kunnen meten. In elke denkbare context!

Aanpak op maat

Elk assessment is maatwerk en start met het in kaart brengen van de noodzakelijke competenties. Op deze basis wordt een assessment samengesteld, dat de gevraagde competenties betrouwbaar in beeld brengt.
Voor het assessment zelf wordt een dagprogramma samengesteld dat bestaat uit verschillende assessmenttechnieken. Tijdens het assessment maken we een betrouwbare inschatting van de competenties van de kandidaat. Op het einde van de dag krijgt elke kandidaat een grondige debriefing.
Na het assessment bezorgen wij u uitgebreide feedback over de kandidaat.  U krijgt een volledig rapport en alle details. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de kandidaat voor elk van de competenties. Daarnaast geeft het rapport een inzicht in de sterkten en zwakten en adviseren we over de eventuele inwerkperiode. Op eenvoudig verzoek kan ook de kandidaat inzage krijgen in de resultaten.

Referenties

 • Protime
 • Pinkeye
 • Wolvenberg
 • Roots Software
 • Trappisten van Westmalle
 • Arcelor Mittal
 • Stad Lier
 • Gemeente Kapellen
 • water-link
 • Ivarem

Samengevat

 • Elk assessment is maatwerk
 • Mogelijk in de meest courante talen
 • Betrouwbare instrumenten
 • Actuele normgroepen
 • Uitgebreide online mogelijkheden
 • Uitvoering op korte termijn
 • Mondelinge rapportering binnen 24 uur
 • Uitgebreide batterij aan testen en assessmentoefeningen voor diverse types van organisaties